top of page
חיפוש
  • דורית עץ הדר

גישור בסכסוכי ירושה

עודכן: 29 ביולי 2020


גישור בסכסוכי ירושה

חלוקת רכושו של אדם שנפטר בין יורשיו החוקיים הינה בהתאם לדיני הירושה בישראל, המעוגנים בחוק הירושה תשכ"ה-1965.


בהתאם לחוק בישראל יש שתי דרכים לחלוקת עזבונו של אדם שנפטר – אחת הינה במסגרת צוואה שנוסחה על ידי המוריש, והשנייה על פי חוק הירושה.


צוואה הינה מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. השפעתה הינה כלכלית ורגשית. קיים עיקרון העל "החופש לצוות" שמשמעותו היכולת לשנות בכל עת את הצוואה. אין שיקולי צדק והגינות וניתן להדיר ולהעדיף יורשים.


במקרים רבים אב או אם המשפחה הולכים לעולמם ומותירים צוואה בה חילקו את העיזבון שווה בשווה בין היורשים.


אולם, דווקא מהמקום של המוריש, לחלק את עזבונו, באופן שוויוני והגון, בין היורשים מתעוררות בעיות העלולות להביא לסכסוכים קשים בין היורשים ואף בין יתר קרובי המשפחה במשך שנים רבות, וזאת כיוון שאחד צדדים מרגיש שזכויותיו קופחו.


סכסוכי ירושה, מהווים סוג ייחודי של סכסוך, מאחר וברוב המקרים שני הצדדים לסכסוך מקיימים ביניהם קשר משפחתי הדוק, וכתוצאה מכך לסכסוכי ירושה יש השפעה ניכרת על כל בני המשפחה, גם אלו שאינם קשורים ישירות לסכסוך.


אפרט כמה דוגמאות לבעיות בחלוקת העיזבון:

  1. כאשר העיזבון מורכב מנכסים מסוגים שונים - קשה לחלק את הנכסים באופן שוויוני בין היורשים.

  2. כאשר יש כמה נכסים יכולה להתעורר מחלוקת לגבי שווי הנכסים והדרך להערכתם.

  3. כאשר החלוקה היא של כסף נזיל יכול למשל לפרוץ סכסוך כאשר אחד מבני המשפחה קיבל לפני מות המוריש הלוואה וכעת צריך לקחת בחשבון את סכום ההלוואה במסגרת חלוקת כספי העיזבון .

  4. החלוקה הבעייתית ביותר מתייחסת לחלוקת דירות, זכויות בנייה ועסקים של המוריש. במקרה שהמוריש חילק בצוואתו את זכויותיו שווה בשווה באופן שכל יורש מקבל חלק מהזכויות בנכס, אזי על מנת לחלק בפועל בין היורשים צריך להעריך את שווי הזכויות ואח"כ לבצע חלוקה בהתאם לרצונות של כל יורש וזאת בניגוד לחלוקה של נכס שלם לכל יורש שהינה נכונה יותר ואף חוסכת עלויות מיסוי.

מה היתרון של גישור בסכסוכי ירושה?


סכסוך הירושה, עלול להפוך את הקן המשפחתי למסוכסך ומפוצל במשך זמן רב, ומצב זה אינו משתנה בדרך כלל גם כשמתקבל פסק דין של בית המשפט בנושא הסכסוך. הרגשות הקשים בקרב בני המשפחה, עודם קיימים, ובמשך הזמן יזיקו הרבה יותר ללכידותו של התא המשפחתי מאשר סכסוך הירושה עצמו.


כחלופה להליך המשפטי ארוך ויקר נכנס הליך הגישור, אשר מפגיש בין כל הצדדים לסכסוך ומסייע להם להגיע להסכמות ובכך לפתור את הסכסוך במהירות ובקלות.


בעזרת הגישור, תוך התחשבות ברצונותיהם ורגישותם של הצדדים, מגיעים הצדדים להסכמות על דרכי החלוקה ובכך מצליחים לשמר את הקשרים המשפחתיים ולכבד את רצונו של הנפטר. במסגרת הגישור שמאי מבצע הערכת שווי הנכסים, ולאחר מכן מגיעים היורשים בסיוע המגשרים לחלופות אפשריות באשר לחלוקת הנכסים, הזכויות והכסף הנזיל. לאחר בחינת כל החלופות מגיעים הצדדים להסכמות ביניהם. אף צד אינו מרגיש שחלקו בעיזבון נפגע ובדרך זו מושגת הגינות בחלוקת העיזבון ושלום הבית נשמר.


היבט נוסף הינו ההיבט המיסוי. במסגרת הגישור חלוקת הנכסים באופן שוויוני והוגן לוקחת בחשבון חלוקה מושכלת שתחסוך תשלום מסים שונים כגון מס שבח ומס רכישה.
130 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page