top of page
חיפוש
  • דורית עץ הדר

על הסכמים במשפחה המודרנית

עודכן: 28 באוג׳ 2022


הסכמים במשפחה המודרנית


במאמר אפרט מספר הסכמים הנערכים במסגרת המשפחתית המודרנית (במסגרת הנישואין, בין ידועים בציבור ובין בני זוג חד מיניים) שמומלץ לערוך אותם במסגרת גישור לאור רגישותם הרבה. הגישור מסייע לצדדים להגיע לפתרונות יצירתיים ולהסכם מאוזן המגן על הצדדים. הגישור מאפשר לערוך את ההסכם באופן שלא ישאיר רגשות שליליים ויאפשר להמשיך ולהתנהל ביחסים משפחתיים תקינים ואוהבים.


הסכם ממון בין בני זוג שנישאו או שמתכוונים להינשא

זוגות שנישאו לאחר 1.1.74 חל עליהם חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג (1973) המסדיר את היחסים הרכושיים ביניהם במקרה של גירושין או פטירה. בהתאם לחוק במקרה של פקיעת הנישואין זכאי כל צד למחצית שווים של הנכסים שנצברו ע"י בני הזוג במהלך חיי הנישואין, ואין זה משנה על שם מי נצבר הרכוש/הנכסים.

הסכם ממון מאפשר לחלק את הרכוש באופן שונה מהקבוע בחוק בעת פקיעת נישואין פרידה, גירושין או מוות, וגובר על חוק יחסי ממון. ניתן לערוך הסכם ממון הן לפני הנישואין והן במהלך הנישואין.

הסכם ממון נהוג לבצע בין צדדים המעוניינים להסדיר את המשטר הרכושי ביניהם (זוג החי יחדיו, זוג המתכנן להינשא, במהלך הנישואין, בני זוג שיש ביניהם חוסר איזון כלכלי, ידועים בציבור, בני זוג ידועים בציבור מאותו מין).

יתרונותיו של הסכם הממון הם הגנה על בעל רכוש שנצבר לפני הנישואין, ומנגד הגנה על חסר הרכוש שלא יישאר חסר כל. ההסכם מאפשר לצדדים לדעת מה צפוי להם בפקיעת הנישואין ובכך מקנה להם שקט נפשי ומונע סחיטה של אחד מבני הזוג את האחר בעת פקיעת הנישואין.

בנישואין שניים קיימת חשיבות רבה להסכמי ממון שכן הם מאפשרים הגנה על רכוש של הילדים מהנישואים הקודמים.

חשוב לדעת שבמקביל להסכמי הממון יש לערוך גם צוואה. הסכם ממון דן ומגדיר את הרכוש שצבר כל אחד מבני הזוג בחייו והוא אינו צוואה. בצוואה יקבע המוריש מה ייעשה בחלקו ברכוש לאחר פטירתו. התחייבות בהסכם ממון להוריש באופן מסוים, בטלה בהתאם לקביעת חוק הירושה.


הסכם חיים משותפים / הסכם זוגיות / הסכם ממון

הסכם חיים משותפים מכונה גם הסכם זוגיות או הסכם ממון. תכליתו להסדיר את מערכת היחסים והממון שבין הצדדים. הוא מתאים לזוגות המוגדרים כידועים בציבור שאין בכוונתם להינשא ולכאלו המנהלים חיים משותפים ללא מעמד של ידועים בציבור. כמו כן, הסכם חיים משותפים מיועד גם עבור זוגות חד מיניים. בישראל, כיום, נשללת מזוגות חד מיניים האפשרות להינשא, אך חשוב לדעת כי הם רשאים לערוך הסכם חיים משותפים (הסכם זוגיות) וזוגות חד מיניים רבים אכן בוחרים לעשות זאת. הסכם זה יהווה עבור בני הזוג מסמך משפטי מחייב, אשר יגן על האינטרסים של שני הצדדים וימנע מאבק משפטי במקרה של פרידה. כמו כן, זוגות חד מיניים, רואים בהסכם זה לא רק חוזה משפטי, אלא גם ביטוי למחויבות שלהם זה כלפי זה.

ההסכם אינו מוגבל רק לחלוקת הרכוש ומשמש הכרה בזוגיות, מסדיר את ניהול הקשר הזוגי, ההורות וניהול משק בית משותף במסגרת של הסכם חיים משותפים. בהסכם נקבע מהו הרכוש הנפרד של בני הזוג ומהו הרכוש המשותף, ומתייחס לזכויות הרכושיות של כל אחד מהצדדים. בהסכם מסדירים הצדדים גם את דרך הפירוד (במידה ויקרה), חלוקת הרכוש המשותף והרכוש שנצבר בתקופת היותם ידועים בציבור, אחריות הורית ותשלום מזונות (במידת הצורך) ועוד...

עריכת הסכם זוגיות מאפשרת לבני הזוג להגיע לוודאות משפטית באשר למערכת היחסים ביניהם ובעיקר בכל הנוגע לחלוקת הרכוש. בהעדר הסכם ממון, הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים, במקרה של פרידה, בני הזוג יהיו כפופים להלכת השיתוף. שמשמעותה כי כל אחד מבני הזוג, יכול לטעון לזכויות ברכושו של האחר, היה ויוכיח כי הייתה כוונת שיתוף בנכס.


הסכם הורות משותפת

תכליתו להסדיר את מערכת היחסים שבין גבר ואישה שהם הורים ביולוגיים לילד משותף, אך אינם חיים כבני זוג ואינם מנהלים משק בית משותף. עם זאת, שני ההורים הביולוגיים ולעתים בני זוגם לוקחים אחריות מלאה על ילדם המשותף. ההסכם מתאים לאיש ואישה שאינם חיים יחד כבני זוג אך יש להם מטרה משותפת להיות הורים לילד.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין הסכם זה נחתם כאשר קיים סכסוך בין בני זוג נשואים או ידועים בציבור שיש להם ילדים, אך בני הזוג עדין רוצים לנסות לשמור על שלום בית, ורק במידה ולא יצלח - להתגרש. ההסכם מסדיר את כל הסוגיות של החיים המשותפים: רכוש, מזונות, אחריות הורית וכו’. הסכם זה מאפשר לצדדים לנסות ולחזור לחיי שלום בית, אולם אם ניסיון שלום הבית ייכשל, ייהפך ההסכם מהסכם שלום בית להסכם גירושין.

הסכם בין יורשים

הסכם בין יורשים נערך ונחתם במקרה שיש מספר יורשים במשפחה (במסגרת ירושה עפ"י חוק הירושה או עפ"י צוואה) והיורשים מעוניינים בהסכם ביניהם לחלק באופן שונה את הרכוש.


186 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page