top of page
חיפוש
  • דורית עץ הדר

מהו הסכם גירושין ומהי חשיבותו

עודכן: 28 באוג׳ 2022


הסכם גירושין

החלטתם להתגרש... זו החלטה מאד לא פשוטה, וכעת צריך להחליט איך עושים זאת. הדרך הנכונה והמועדפת היא שלא באמצעות תביעות הדדיות בבית המשפט, אלא באמצעות גישור אשר בסופו יערך הסכם גירושין מקצועי המתבסס על הסכמות הצדדים. בתי המשפט אף ממליצים על דרך זו.

דרך של הסכמה וגישור יעילה ועדיפה על דרך של הגשת תביעות ובמיוחד כאשר יש ילדים. יתרונה העצום הוא בכך שההורים נשארים בקשר טוב ולומדים כיצד לתקשר במצב החדש.


הליך של גירושין בגישור, כרוך בפחות הוצאות משפטיות, הנו מהיר יותר מדרך של הגשת תביעות, ומהווה פתרון המבוסס על הסכמות - היעיל יותר מהכרעה משפטית.

בסופו של הליך הגישור הצדדים חותמים על הסכם גירושין. לסעיפי הסכם הגירושין יש חשיבות גדולה שכן הם יקבעו את ההתנהלות העתידית של הצדדים, בכל העניינים הכרוכים בילדים, בחלוקת הרכוש ועוד..

הסכם גירושין מקצועי וטוב הוא הסכם גירושין שמנוסח בצורה פשוטה, צופה פני עתיד בכך שמנסה למצוא פתרונות ודרך התנהלות עתידית ושמונע ככל שניתן, פרשנות של הוראותיו.


מה צריך לכלול הסכם הגירושין

הסכם הגירושין כולל את כל הנושאים הקשורים לעניין של האחריות ההורית על הקטינים, זמני השהות, התנהלות בחופשים, חגים , החלטות לגבי בריאות הקטינים, יציאת הקטינים לחו"ל, מקום מושבם הקבוע של הקטינים, החלטות לגבי חינוך הקטינים, וכד'

הסכם הגירושין כולל את כל נושא המזונות של הקטינים. חלוקה למזונות ומדור, הצמדה למדד, פירוט התשלומים המשתנים (הוצאות חינוך, חוגים, קייטנות, שיעורי עזר, הוצאות רפואיות), החלטה על גובה השתתפות כל הורה בהוצאות המשתנות וכד'

הסכם הגירושין כולל את כל נושאי חלוקת הרכוש, איזון המשאבים –נכסים, כספים, חשבונות בנקים זכויות סוציאליות ופנסיוניות, חובות, מכירת דירה במקרה הצורך, וכד'


חשיבות עריכת הסכם גירושין ע"י עו"ד לגירושין

מומלץ שעורך דין לענייני גירושין יערוך את הסכם הגירושין. הסכם זה חשוב שכן הוא צופה פני עתיד, לאורך זמן (עד להגעת הקטינים לסוף תקופת הצבא), מדובר בכסף רב בהקשר למזונות ולחלוקת הרכוש, ויש נושאים רבים שלא תמיד בעלי הדין מודעים/ערים אליהם.

יש לעשות הסכם גירושין באופן מקצועי שימנע מכם בעתיד להיפגש בבית המשפט בגלל פרשנות שונה או נושאים שלא ניתנו להם פתרונות. לפיכך, חיוני שעורך הדין ינסח את ההסכמות לכדי הסכם גירושין.


האם אפשר לבטל / לשנות הסכם גירושין?

להסכם גירושין ניתן תוקף של פסק דין, והוא ניתן משפטית לביטול במקרים חריגים בלבד באמצעות פנייה לערכאות שיפוטיות, במידה והוכחו עילות המוכרות בחוק כגון תרמית, עושק, כפייה. ההסכם ניתן לשינוי רק במקרים שביהמ"ש השתכנע שיש שינוי נסיבות מהותי. באופן מעשי בתי המשפט לענייני משפחה נוטים לדחות תביעות לביטול /שינוי הסכם גירושין. עמדת בית המשפט שלא לבטל / לשנות הסכם גירושין, מעידה על החשיבות שיש בעריכת הסכם מקצועי ובפנייה לעו"ד המתמחה בנושא, כי מחד מדובר בהסכם שהוא ארוך טווח ובעל השפעה מכרעת על עתידם של הצדדים וילדיהם, ומאידך מאד קשה ואפילו כמעט ובלתי אפשרי לבטלו או לשנותו.

331 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול
bottom of page