top of page
חיפוש
  • דורית עץ הדר

אחריות הורית משותפת, זמני שהות, מזונות

עודכן: 12 בינו׳ 2023
במאמר זה נפרט ונסביר את המונחים הנ"ל ונשתף בניסיון המצטבר שלנו מחדר הגישור.


לאחרונה אנו עדים לשינוי ומהפכה בשוויון בהורות. המונחים שהשתמשו בהם שנים רבות – משמורת משותפת והסדרי ראייה הוחלפו במונחים אחריות הורית משותפת וזמני שהות.


כיום, במשפחות רבות, שני בני הזוג עובדים ואז הילדים לא נמצאים רק בחזקתה ובטיפולה של האם. לכן במקרים רבים של פרידה אנו רואים שההורים מעוניינים שזמני השהות של הקטינים יחלקו בין הוריהם. ונוסיף על כך מהפרקטיקה כי כיום בהסכמי גירושין רבים, זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים כמעט שווים – המגמה כיום באחריות ההורית היא שאיפה לשוויון.


בניגוד לסברה הרווחת, זמני שהות שווים אין משמעותם ביטול אוטומטי של תשלומי המזונות. במקרים בהם נקבעו זמני שהות שווים סכום המזונות נקבע תוך התחשבות בהכנסה הכוללת וההכנסה הפנויה של ההורים, בחלוקת ימי השהות בין ההורים, ובמספר הילדים וגילם.


היתרון בגישור לגירושין הוא שההורים יכולים להסכים ביניהם על כל סכום מזונות שמתאים להם – ואינם כבולים לקבוע סכומים בהתאם למקובל בבתי המשפט ובדין הדתי.איך מחשבים מזונות ילדים ? - פסיקה חדשה

מזונות ילדים הם זכותו של הילד ולא של ההורה, ולכן כל החלטה של ההורים בעניין המזונות צריכה להתחשב בטובת הילד ובצרכיו.

במדינת ישראל החובה במזונות ילד יהודי נקבעת על פי הדין הדתי, עד יולי 2017 נטל המזונות היה על האב לבדו. זה יצר עוול כלפי אבות שהיו להם זמני שהות רחבים עם הילדים. ביולי 2017 פסק בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 שרק עד גיל 6 צרכים הכרחיים מוטלים על האב בהתאם לדין הדתי. לגבי ילדים מעל לגיל 6 המזונות נקבעים בהתאם להשתכרות ההורים וזמני השהות.


עד יולי 2017, עקב סכום המזונות הגבוה שהיה עליהם לשלם, אבות רבים התקשו לדאוג לכלכלת ילדיהם כאשר הם שוהים עימם, שלא לומר להתקיים בכבוד. לא פעם אבות נאלצו לחזור לבית ההורים או לשכור דירה מרוחקת וקטנה. המשמעות הינה פגיעה בילד שאין לו תנאים של בית כאשר הוא שוהה עם אביו ונאלץ הוא לראות את אביו נאבק על קיומו, כשבו הוא חי ברווחה יחסית אצל אמו.


כיום, במרבית המקרים, הילדים חולקים את זמנם לאחר פרידת הוריהם בין בתי שני ההורים וקיימת הבנה שכאשר הילדים בבית אחד ההורים ההוצאות שלהם משולמות ישירות על ידי אותו הורה. לכן כאשר מסכימים בגישור על מזונות, מתחשבים בנוסף לפערי השתכרות גם בחלוקת זמני השהות.


כמה מזונות משלמים?

אין כיום נוסחה מוסכמת לקביעת סכום המזונות. לאור פסיקת המזונות בבית המשפט העליון – בע"מ 919/15 נקבע שמזונות ילדים מעל גיל 6 יחושבו בהתאם לארבעה פרמטרים: צרכי הקטינים, היכולות הכלכליות של ההורים, קביעת היחסיות של היכולת הכלכלית של ההורים- האחד מול השני, וחלוקת זמני השהות בין ההורים.

במקרים בהם בזמן מתן פסק הדין או אישור הסכם הגירושין גיל חלק מהילדים הוא מתחת לגיל 6, סכום מזונות הילדים נקבע בשתי מדרגות. מזונות לילדים עד גיל 6 בהם עדיין הפסיקה היא עפ"י ההלכה הדתית ולכן אין התייחסות לשכר האם, ומזונות לילדים מעל גיל 6 אשר כיום אין הם נקבעים עפ"י המגדר. המטרה בכך היא ליצור וודאות לעתיד ולא להחזיר את ההורים לבית המשפט כאשר הילד מגיע לגיל 6. בדרך כלל, סכום מזונות הילדים מוצמד למדד.

כאשר יש יותר מילד אחד אין להכפיל את סכום צורכי ילד אחד במספר הילדים, קרי, החישוב אינו ליניארי, אלא פוחת מאחר וההוצאות עבור הילד השני והשלישי יורדות בהתאם.


מזונות ילדים עד גיל 6

הנוסחה הבלתי רשמית הנהוגה כיום לחישוב שיעור מזונות הילדים בבתי המשפט למשפחה עד גיל 6 היא: כ- 1,200 עד 1,600 ש"ח מזונות בסיסיים לילד אשר חלים על האב בלבד. על סכום זה יש להוסיף עלויות מדור, הוצאות מדור וגם את החלק היחסי בהוצאות החריגות (שאינן תלויות שהות).


מזונות ילדים מגיל 6 עד 18

בבתי המשפט למשפחה יש שינוי מהותי בעקבות בע"מ 919/15. בגילאים אלו כן מתחשבים בשכר ההורים והכנסותיהם ממקורות שונים. אין יותר אפליה מגדרית. מזונות לגילאים אלו יקבעו בהתאם לארבעת הפרמטרים שצוינו קודם.

לאור האמור לעיל, חשוב להדגיש כי לעצם הגדרה של אחריות הורית משותפת אין כל השפעה על מזונות הילדים.


ממה מורכבים מזונות ילדים?

מזונות קבועים - תלויי שהות - צרכי הילדים הבסיסיים התלויים במקום בו שוהים הילדים - בבית האב או בית האם כגון אוכל ובנוסף הוצאות מדור - שכ"ד ואחזקת מדור (ארנונה, חשמל, מים, ועד בית, טלוויזיה /כבלים , אינטרנט). בנוסף - ביטוח רפואי בסיסי, חינוך (אגרות בי"ס, מזון ,הנעלה וביגוד-בהסכמת הצדדים).


הוצאות מדור - לסכום מזונות הילדים הבסיסי נוסף מדור והוצאות אחזקת מדור. הכוונה לעלות חלקם של הילדים בדירת שני ההורים. הדרך המקובלת כיום לחישוב מדור היא:

30% מעלות שכר הדירה והוצאות אחזקתה כאשר יש ילד אחד

40% כאשר יש שני ילדים

50% במקרה של שלושה ילדים ומעלה.

בהתאם להלכה החדשה של בית המשפט העליון נוהגים כיום בבתי המשפט למשפחה שלא לפסוק תשלום מדור והוצאות מדור ובלבד שהילדים הם מעל גיל 6, הילדים שוהים שווה בשווה בשני בתי ההורים (או קרוב לכך – כגון חלוקה של 8/6 המקובלת כיום) ושכר ההורים דומה.


מזונות משתנים שאינם תלויי שהות - הוצאות שאינן קשורות באופן ישיר בשהות הקטין בבית הוריו. הוצאות חריגות/משתנות מתייחסות להוצאות חד פעמיות, לא קבועות בהתאם לצרכים של כל תא משפחתי כמפורט מטה:

  • מעל גיל 6 ההוצאות מתחלקות בהתאם ליחס הכנסות ההורים.

  • לכל הוצאה מהותית שכזו נדרשת הסכמה מראש של ההורה השני.

  • הוצאה על דעת הורה אחד לא אמורה לחייב את ההורה השני כל עוד לא ניתנה הסכמתו מראש.

הוצאות אלה כוללות:

הוצאות בריאות חריגות הכרחיות - אשר אינן מכוסות על ידי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי ו/או הביטוח הרפואי המשלים כגון: רפואת שיניים, אורתודנט, רופאים מומחים, פסיכולוג, קלינאית תקשורת, אבחון דידקטי, תרופות וטיפולים משלימים, משקפיים וכיוצ"ב שהוצאו בהתאם לכללי השיתוף בהחלטות רפואיות הנוגעות לילדים.

הוצאות חינוך חובה - המשולמות בתחילת שנת הלימודים לגן/ביה"ס לרבות סל תרבות, ספרי לימוד ומחברות לפי ובהתאם לרשימה אשר תומצא על ידי ביה"ס.

הוצאות חינוך חריגות - כגון: גן, צהרון, קייטנה, חוגים, שעורי עזר, טיולים מטעם ביה"ס כולל נסיעה לפולין, מתנות לימי הולדת, מסיבות וטקסי סיום בבית הספר, ימי הולדת, בת / בר מצווה, טלפונים ניידים, רישיון נהיגה, וכיו"ב), אשר הוסכמו מראש על יד שני ההורים.

בתחילת כל שנה מקבל אחד ההורים (ההורה המקבל את קצבת הילדים – לרוב האם) מענק לימודים מהביטוח הלאומי עבור כל אחד מהילדים (מגיל 6 עד 18). מקובל שכל עוד ההורה מקבל את המענק, הוא מיועד להוצאות חינוך חובה המשולמות בתחילת השנה. את יתרת הסכום חולקים שני ההורים בהתאם ליחס ההכנסות/בחלוקה שווה.


מיהו הורה מרכז?

ניתן להסכים שאחד ההורים ייקח על עצמו את התפקיד של ההורה המרכז. על מנת שלילדים לא יחסר דבר – קניית ביגוד, הנעלה, תספורות, קניית מתנות וכו' לשני הבתים ומתוך מטרה שלא יהיו מריבות בין ההורים ואז דברים לא יבוצעו, ראוי למנות הורה אחד כהורה האחראי על כל ההוצאות שאינן תלויות זמני שהות - "הורה מרכז". יש משפחות שחשיבה זו בהחלט נכונה להן ותפעל לטובת הילד. ויש משפחות בהן שני ההורים חולקים את כל נושאי האחריות ההורית, אם בזמן הנישואין ואם אחרי הגירושין ואז הנושא מיותר כמובן.


מזונות ילדים מעל גיל 18

סכום המזונות שנקבע בהסכמה בין ההורים, ישולם עד הגיעו של כל קטין לגיל 18 או עד לסיום לימודיו התיכוניים על פי המאוחר ביניהם. ממועד זה ועד תום שירות צבאי חובה או שירות לאומי, נהוג להעמיד את סכום המזונות על שליש מהסך הנזכר.


תשלום מזונות ילדים מהאם לאב

ההלכה החדשה קובעת, בניגוד למצב עד גיל 6 בו התשלום לפי הדין האישי הוא על האב בלבד, שמעל גיל 6 תשלום המזונות אינו נקבע יותר באופן מגדרי אלא עפ"י יחס ההכנסות של שני ההורים ויחס זמני השהות. המשמעות היא שבהחלט יהיו מקרים שבהם האם היא זו אשר תשלם מזונות ילדים לאב.


קצבת ילדים

לאור ההלכה החדשה בה נקבע שיש לבדוק את הכנסות כל אחד מההורים מכל המקורות העומדים לרשותם, עבור ילדים מעל גיל 6 יש לקחת בחשבון גם את קצבת הילדים אשר לרוב משולמת לאם ולהוסיף אותה להכנסות האם.


הצמדת סכום המזונות

כל סכום מזונות שנקבע הוא בדרך כלל צמוד למדד המחירים לצרכן אשר ידוע ביום חתימת הסכם הגירושין. סכום זה מתעדכן כל שלושה חודשים ללא תשלום הפרשים למפרע. כאשר המדד יורד, סכום המזונות לא ירד מתחת לסכום שנקבע בהסכם.


1,023 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page