top of page
חיפוש
  • דורית עץ הדר

חשוב לדעת! - הטבות להורים גרושים


הטבות להורים גרושים

במאמר זה נביא לידיעת גרושות וגרושים באחריות הורית משותפת (משמורת משותפת), את ההטבות להם הם זכאים. 


קצבת ילדים מביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי משלם את קצבת הילדים לחשבונה של האם, ההורים יכולים להחליט ביניהם איך יחלקו בה.


מענק לימודים חד פעמי מביטוח לאומי בתחילת כל שנת לימודים

המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לימודים לחשבון האם (אלא אם כן החזקה היא אצל האב) עבור כל ילד בגילאים 6–18. המענק מועבר לקראת תחילת כל שנת לימודים לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים. כדי לקבל את מענק הלימודים יש לפנות לביטוח לאומי עם הסכם הגירושין ולמלא טופס בקשה.


הנחה בארנונה

משפחה חד הורית, כאשר להורים הסדר של אחריות הורית משותפת, עשויה להיות זכאית להנחה בארנונה וזאת בהתאם להחלטת כל רשות מקומית שבה ההורים מתגוררים. קיימים הבדלים בין הרשויות השונות. מרבית הרשויות מעניקות לשני ההורים הנחה בארנונה בגובה של עד 20% . לעתים ההנחה ניתנת לכל אחד מההורים ולעתים ההנחה מחולקת בין ההורים. עדיין יש רשויות אשר למרות האחריות ההורית המשותפת ההנחה בארנונה ניתנת להורה אחד בלבד. את הבקשה להנחה יש להגיש לעירייה.


הנחה בחשבון המים

חשבונות המים משולמים בהתאם למספר הנפשות בבית. כאשר להורים גרושים אחריות הורית משותפת, הורה רשאי לבקש לרשום מחצית מכמות המים המוכרת, שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור נוספת.


נקודות זיכוי במס הכנסה

אימהות ואבות שהתגרשו, ומגדלים את ילדיהם זכאים לנקודת זיכוי אחת .אם אשר הילדים בחזקתה, מקבלת נקודת זיכוי אחת עבור היותה אם חד הורית, אם האב משלם מזונות גם הוא יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה.


הנחה במעונות יום

מעונות היום הציבוריים (נעמ"ת ויצ"ו)מעניקים הנחות לאימהות גרושות. גובה ההנחה נקבע בהתאם להכנסה החודשית של האם ונתונים אישיים נוספים.


ימי מחלה נוספים

הורים גרושים זכאים לקבל תוספת של ימי מחלה עקב מחלת הילד.


מומלץ לכל ההורים הגרושים, שהסכימו על אחריות הורית משותפת, לבדוק את זכויותיהם אצל הגופים השונים.

9 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page