top of page

משבר בזוגיות? גישור זוגי עם המומחים לגישור

גישור גירושין

משברים בזוגיות אינם יוצאי דופן וכמעט כל הזוגות חווים אותם בצורה זו או אחרת. במקרים רבים המשבר בזוגיות נפתר ע"י בני הזוג בעצמם וחולף ואז בני הזוג חוזרים לחייהם הרגילים. אך קיימים מקרים בהם המשבר עלול להפוך להיות חמור יותר ולגרום ולהוביל לנתק בתקשורת או לנתק מוחלט בין בני הזוג. במצב זה בדרך כלל כל אחד מבני הזוג נוטה לפעול באופן עצמאי תוך אי תשומת לב לרצונותיו וצרכיו של השני. מצב זה עלול להוביל למחשבות על סיום הקשר הזוגי וגירושין.

 

ניתן למנוע זאת. במקרים כגון אלה אנחנו מציעים לקיים גישור זוגי. בפגישות הגישור מתקיימות שיחות משותפות של המגשרים והזוג ביחד ובהתאם לצורך גם שיחות נפרדות של המגשרים עם כל אחד מבני הזוג בנפרד. המטרה היא לדון וליישב את חילוקי הדעות, לנסות לשקם את מערכת היחסים ואת התקשורת בין בני הזוג, לנסות לעודד הבנה של הצרכים והרצונות של כל אחד. בסופו של הליך הגישור מגיעים בני הזוג להסכמות בנושאים שונים. בהתאם לצורך ניתן לערוך הסכמות אלה בצורה של הסכם (הסכם זוגיות, הסכם שלום בית, הסכם ממון ועוד).

אפשרות נוספת המתאימה למצבים בהם קיימת חשדנות ונוצר חוסר אמון בין בני הזוג היא הגעה בתום הגישור להסכם שלום בית ולחילופין גירושין. הסכם זה מחולק לשניים. בחלקו הראשון מגדירים את התנאים להמשך החיים המשותפים ביחד, את אופן התנהלות התא המשפחתי כולל פירוט אם נדרש של התנהלות משק הבית. כמוכן מגדירים בחלק הראשון תנאים המפרים את שלום הבית ומגדירים תקופת ניסיון שבסיומה ניתנת האפשרות להחליט האם להמשיך בחיים המשותפים או לפנות לחלקו השני של ההסכם - גירושין. החלק השני מהווה למעשה הסכם גירושין לכל דבר אשר מגדיר את כל הנושאים הכרוכים בגירושין.      

 

bottom of page