top of page

מהו גישור

גישור הוא הליך ליישוב סכסוכים שבו צד שלישי מקצועי וניטראלי (המגשר), מסייע לצדדים הנמצאים במחלוקת לגבש הסכמות במטרה להגיע לפתרון הסכסוך. הגישור כתפיסת עולם וכדרך חיים גורס כי הסכמה עדיפה על עימות. השימוש בכלים ובמיומנויות הגישור מאפשר תקשורת בין-אישית אפקטיבית וטובה יותר, הבנה, כבוד הדדי ושיתוף פעולה.

כאשר יש סכסוך, במקום לפנות מיד לעורך דין ולצאת למלחמה, כדאי ראשית לנסות להגיע להסכמות בדרכי שלום באמצעות גישור. אין צורך להכין ולהגיש כתבי תביעה וכתבי הגנה. הגישור מאפשר לכל אחד להציג את טענותיו במילותיו הוא, ללא ייצוג ע"י עורך דין וללא כל צורך בהצגת ראיות והוכחות. יתרונו הגדול של הגישור הוא היותו הליך וולונטרי וידידותי וככזה הוא מאפשר להגיע לפתרון מוסכם על כולם ומאפשר המשך קיום מערכת יחסים בין הצדדים.  הליך הגישור הרבה יותר מהיר מאשר ניהול הליך של תביעה בבית המשפט, ניתן להגיע להסכמות ולפתור את הסכסוך במספר קטן של פגישות ובטווח זמן של שבועות בודדים. בנוסף, עלויותיו של הליך הגישור נמוכות בהרבה מעלויות ניהול הליכים בבית המשפט.

כמה מילים על גישור ב-"קו"

גישור ב-"קו" הוא גישור המתבצע ע"י שני מגשרים או יותר.

אצלנו ב-D&A גישורים אנחנו מגשרים ב-"קו", שני מגשרים מומחים וזאת ללא כל תוספת עלות.

לגישור ב-"קו" יש יתרונות רבים:

 • שני המגשרים משלימים אחד את השני והצדדים זוכים להקשבה טובה יותר והבנה טובה יותר של הצרכים שלהם.  

 • גישור ב-קו תורם ליצירת אמון והרגשה טובה ונוחה יותר אצל הצדדים. זה בא לידי ביטוי בעיקר כאשר יש צדדים בעלי שונות בזהות או במגדר כמו למשל זוג בגישור גירושין.

 • הוא תורם ליצירת תקשורת בונה ואווירה טובה יותר בין הצדדים בסכסוך. זה נוצר באמצעות דוגמה אישית שהמגשרים בצוות נותנים ע"י שיתוף הפעולה ביניהם.

 • כל אחד מהמגשרים בא מעולם תוכן שונה, נוצרת אינטגרציה של ידע וניסיון אשר תורמים לפתרונות יצירתיים וטובים יותר.

 

היתרונות של הליך הגישור

 1. עלות נמוכה - גישור הוא בדרך כלל זול יותר בהשוואה לאלטרנטיבות אחרות כגון התדיינות בבית המשפט.

 2. זמן קצר יותר- התדיינות בבית המשפט עלולה לקחת זמן רב מאד. הגישור מספק דרך מהירה יותר ליישוב סכסוכים באמצעות הליך מהיר ויעיל. כאשר לצדדים חשוב להמשיך לתפקד בעסק או להמשיך בחייהם, גישור הוא ההליך שיכול לייצר תוצאות מהירות.

 3. סודיות המאפשרת שיח פתוח - הסודיות והדיסקרטיות של ההליך והחיסיון של הנעשה בגישור בפני בית המשפט מאפשרים ניהול שיח פתוח ופורה המסייע לקדם את ההליך ולהגיע להסכמות. 

 4. דיאלוג והידברות ישירה - קיום דיאלוג וקיום הידברות ישירה בין הצדדים. לצדדים ניתנת האפשרות לשתף בתחושות וברגשות ולנהל שיח על אינטרסים וצרכים. דיון בבית המשפט אינו מאפשר זאת.

 5. שביעות רצון - כל אדם בדרך כלל מרוצה יותר אם הגיע להסכמות בסוגיות שונות, בניגוד לפתרונות הנכפים על ידי צד שלישי (בית המשפט). בנוסף, הסכם הגישור שנחתם בין הצדדים מוגש לבית המשפט לצורך קבלת תוקף של פסק דין.

 6. קל יותר לקיים את הסכם שהושג בהסכמה - צדדים אשר הגיעו להסכם בגישור נוטים בדרך כלל לקיים את תנאיו יותר מאלה אשר קיבלו פסיקה מצד שלישי - בית המשפט.

 7. שליטה בתהליך - לצדדים בגישור יש שליטה רבה יותר על התהליך, על הקצב ועל פתרון המחלוקות שלהם בניגוד לדיון בבית המשפט שבו לצדדים אין כל שליטה על ההליך.

 8. העצמה - צדדים המנהלים מו"מ בגישור לגיבוש הסכמות ביניהם הם מעורבים יותר, חזקים ומועצמים יותר מאשר אלה הנעזרים באחרים על מנת לייצג אותם. 

 9. שמירה על מערכת יחסים - במקרים רבים של מחלוקת חשוב לצדדים שהיחסים שהיו ביניהם יישמרו גם בעתיד. הסדר המושג בגישור  תורם לשמירה על המשך מערכת היחסים. זה חשוב לעסקים שרוצים להמשיך לעבוד ביחד. גם אם מערכת היחסים שהייתה בעבר מסתיימת כמו לדוגמה בגירושין, גישור יהפוך את סיום מערכת היחסים לידידותית וקלה יותר ויאפשר המשך תקשורת טובה בין הצדדים, בעיקר לטובת הילדים.

 10. הסכמות בגישור טובות יותר מפשרה - הסכמות אשר מגיעים אליהן במו"מ באמצעות גישור, מו"מ המבוסס על האינטרסים של כל צד, יהיו מספקות יותר וטובות יותר לצדדים מאשר החלטות שהתקבלו כפשרה.

 11. הסכמות תקפות לאורך זמן - הסכמות בגישור נוטות להתקיים לאורך זמן. בנוסף, לא פחות חשוב, הצדדים לומדים במסגרת הליך הגישור כיצד לפתור מחלוקות ביניהם בעתיד בדרך של שלום.

 

רוצים לדעת איך לבחור מגשר טוב? - לחצו כאן 

bottom of page