top of page
חיפוש
  • דורית עץ הדר

חשוב לדעת! - הנחות והטבות להורים גרושים

עודכן: 29 ביוני


הנחות והטבות להורים גרושים


גרושות וגרושים רבים באחריות הורית משותפת (במשמורת משותפת) אינם מודעים לזכויות שלהם כהורים נפרדים. במאמר זה נביא לידיעתכם את ההנחות וההטבות להם אתם זכאים.


ארנונה

כיום אין נוהל ארצי מוסדר, ולכן עדיין קיימים הבדלים בין הרשויות השונות. מרבית הרשויות מעניקות לשני ההורים הנחה בארנונה כאשר להורים הסדר של אחריות הורית משותפת. לעתים הנחה בגובה 20% ניתנת לכל אחד מההורים ולעתים ההנחה מחולקת בין ההורים. אך עדיין יש רשויות אשר למרות האחריות ההורית המשותפת ההנחה בארנונה ניתנת להורה אחד בלבד. אנו מציעים לבדוק ולנסות להתעקש.


קצבת ילדים מביטוח לאומי

המוסד לביטוח הלאומי, מעביר את קיצבת הילדים אך ורק לחשבון האם (אלא אם כן החזקה היא אצל האב).


מענק לימודים מביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי משלם מענק לימודים לחשבון האם (אלא אם כן החזקה היא אצל האב) עבור ילדים בגילאים 6–18. המענק מועבר לקראת תחילת כל שנת לימודים לחשבון הבנק אליו משולמת קצבת הילדים. כדי לקבל את מענק הלימודים יש לפנות לביטוח לאומי עם הסכם הגירושין ולמלא טופס בקשה.


הנחה בחשבון המים

חשבונות המים משולמים בדרך כלל בהתאם למספר הנפשות בבית. כאשר להורים גרושים אחריות הורית משותפת, הורה רשאי לבקש לרשום מחצית מכמות המים המוכרת שלה זכאים ילדיו ביחידת דיור אחרת (נוספת). יש לציין בהסכם הגירושין שכל אחד מההורים זכאי למחצית ההנחה. אם זה לא יירשם כך בהסכם, רק האם תקבל את ההנחה.


נקודות זיכוי לגרושה

נקודת זיכוי היא סכום המקוזז ממס הכנסה החל על העובד בשנת העבודה. ערך הקיזוז הוא שנתי וחל גם על חודשים שבהם העובד לא עבד. ערכה השנתי של נקודת זיכוי נכון לשנת 2018 הוא 2,592 ש"ח.

אם גרושה, אשר הילדים בחזקתה, מקבלת נקודת זיכוי אחת עבור היותה אם חד הורית ועוד נקודת זיכוי אחת עבור כל ילד. על מנת לקבלן, היא צריכה לציין זאת בטופס 101 אשר ממלאים כל שנה במקום העבודה.


נקודות זיכוי לגרוש המשלם מזונות

אב גרוש אשר משלם מזונות, זכאי לנקודת זיכוי אחת נוספת. על מנת לקבלה, שכיר צריך לציין זאת בטופס 101 אשר ממלאים כל שנה במקום העבודה.


האם הנחות והטבות להורים גרושים בהסדר של אחריות הורית משותפת ניתנות תמיד?

יתכנו מצבים בהם גופים שונים יבחרו להעניק את ההנחות על פי שיקוליהם. לעתים גופים אינם מודעים או מבינים את משמעות המונח "משמורת משותפת" או "אחריות הורית משותפת" ויכולים להערים קשיים מול ההורים המבקשים לממש את ההנחות. חשוב להסביר ולהתעקש.לכן, מומלץ לכל ההורים הגרושים, שהסכימו על אחריות הורית משותפת, לבדוק את זכויותיהם אצל הגופים השונים.

גובה ההטבות וההנחות עשוי להגיע לסכומים משמעותיים ביותר.

5,335 צפיות0 תגובות
bottom of page