מאמרים בנושא גישור וגישור גירושין

חלוקת רכושו של אדם שנפטר בין יורשיו החוקיים הינה בהתאם לדיני הירושה בישראל, המעוגנים בחוק הירושה תשכ"ה-1965.

בהתאם לחוק בישראל יש שתי דרכים לחלוקת עזבונו של אדם שנפטר – אחת הינה במסגרת צוואה שנוסחה על ידי המוריש, והשנייה על פי חוק הירושה.

צוואה הינה מס...

זכויות הקהילה הגאה בישראל

למרות השיפור ביחסה של החברה הישראלית לקהילה בשני העשורים האחרונים, בהיבט הממסדי, מעמד חברי הקהילה חוקי אך הם עדיין מופלים בנושאים רבים.

גם היום בני ובנות זוג להט"ב עדיין אינם רשאים להתחתן בישראל, לאמץ ילדים או לקיים הליך פונדק...

במאמר אפרט מספר הסכמים הנערכים במסגרת המשפחתית המודרנית (במסגרת הנישואין, בין ידועים בציבור ובין בני זוג חד מיניים) שמומלץ לערוך אותם במסגרת גישור לאור רגישותם הרבה. הגישור מסייע לצדדים להגיע לפתרונות יצירתיים ולהסכם מאוזן המגן על הצדדים. הגישור מאפש...

החלטתם להתגרש... זו החלטה מאד לא פשוטה, וכעת צריך להחליט איך עושים זאת. הדרך הנכונה והמועדפת היא שלא באמצעות תביעות הדדיות בבית המשפט, אלא באמצעות גישור אשר בסופו יערך הסכם גירושין מקצועי המתבסס על הסכמות הצדדים. בתי המשפט אף ממליצים על דרך זו.

ד...

החוק נכנס לתוקף ביולי 2016, מטרתו: לסייע ליישב סכסוך משפחתי בדרכי שלום. המשמעות היא, שלא ניתן להגיש לבית המשפט למשפחה/בית הדין הרבני  תובענה לגירושין אלא רק בקשה ליישוב סכסוך.

לאחר הגשת הבקשה מזומנים הצדדים ליחידת הסיוע של בית המשפט לארבע פגישות ללא ת...

Please reload