top of page

גישור עסקי - מומחים ליישוב סכסוכים בעסקים

גישור עסקי

גישור עסקי הוא הליך שמטרתו לגשר בין צדדים במחלוקות וסכסוכים עסקיים. ניתן לגשר בכל סכסוך עסקי, לדוגמא גישור בסכסוכים בין בעלי מניות בחברה, בין שותפים, במקרים של פירוק שותפויות, גישור בסכסוכים בין ספק ללקוח בנושאים כגון יישום הסכמים, אספקה, תשלומים וכו'. גישור עסקים גם עוסק בסכסוכים פנים ארגוניים בין מחלקות, סכסוכים בין מנהל לעובד בין וועד העובדים להנהלה ועוד. היתרון הגדול של גישור בסכסוכים עסקיים הוא הרצון לסיים את המחלוקות במהירות ובדיסקרטיות ולשוב במהירות האפשרית לעבודה תקינה אם ביחד או בנפרד.

bottom of page